Inval ACM

U bevindt zich op hét informatieportal voor bedrijven die te maken kunnen hebben met een bedrijfsbezoek van de Autoriteit Consument en Markt (“ACM”) of de Europese Commissie. Op deze website wordt praktische informatie verstrekt over de belangrijkste rechten en verplichtingen van bedrijven. Daarbij worden tips & tricks gegeven hoe een bedrijf zich het beste bij een bedrijfsbezoek kan gedragen. Het informatieportal wordt regelmatig geactualiseerd op basis van vragen van bedrijven en ervaringen van de betrokken advocaten. Indien u acuut assistentie nodig heeft vindt u hier onze directe contactgegevens.

De ACM en de Europese Commissie hebben de bevoegdheid onaangekondigd bedrijven te bezoeken en te onderzoeken. Zo’n bezoek wordt ook wel een (bedrijfs)inval of dawn raid genoemd en kan grote impact hebben. De ACM en de Europese Commissie hebben bij een bedrijfsbezoek vaak het vermoeden dat een bedrijf de mededingingsregels of de consumentenregels heeft overtreden. Hiervoor kan een hoge boete aan het bedrijf (€ 900.000 of, indien dit meer is en bij overtreding van de mededingingsregels, maximaal 40% van de concernomzet) of de betrokken personen (maximaal € 900.000) worden opgelegd. De boete kan worden verdubbeld indien blijkt dat een bedrijf zich in een periode van vijf jaar daarvoor aan eenzelfde overtreding schuldig heeft gemaakt (recidive). Via het bedrijfsbezoek wordt door de toezichthouders geprobeerd (meer) informatie te verzamelen. De ACM en de Europese Commissie beschikken hierbij over ruime bevoegdheden, waaronder de mogelijkheid de bedrijfsadministratie te onderzoeken, medewerkers te verhoren en woningen te betreden. Er mogen zelfs (integrale) kopieën van servers worden gemaakt.

Bedrijven zijn verplicht medewerking aan een bedrijfsbezoek te verlenen. Dit betekent echter niet dat u alles moet toelaten. Uw bedrijf en uzelf hebben ook belangrijke rechten, zoals het zwijgrecht en het recht op bijstand door een advocaat. Om onaangename verrassingen (achteraf) te voorkomen is het belangrijk goed op de hoogte te zijn van de rechten en plichten tijdens een bedrijfsbezoek. Welke middelen mogen de ACM en de Europese Commissie wel en niet inzetten? Op welke vragen zijn medewerkers wel of niet verplicht antwoord te geven? En wanneer bestaat het risico op een boete wegens niet-medewerking (maximaal € 900.000 of, indien dit meer is, 1% van de concernomzet voor het bedrijf of maximaal € 900.000 voor de betrokken personen)? Dit zijn slechts enkele vragen die spelen in het kader van een bedrijfsbezoek. Op deze en andere vragen wordt antwoord gegeven op dit informatieportal.

Lees hier onze blogs over compliance >