Inval ACM

Blogs compliance

Bedrijfsbezoek Nederlandse Zorgautoriteit: 9 tips bij een inval van NZa

De NZa richt regelmatig haar pijlen op zorgaanbieders vanwege mogelijke declaratiefraude of andere schending van de Wet Marktordening Gezondheidszorg. In deze blog gaan wij in op de vraag: hoe om te gaan met een onaangekondigd bezoek van de NZa? Bekijk blog >

ACM en het kartelverbod: actief en pragmatisch toezicht

ACM zal zich nog actiever op kartels richten. Bekijk blog >

Toezicht kartelverbod in de zorg en inkoopmacht zorgverzekeraars

Maverick plaatst de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam inzake de Landelijke Huisartsen Vereniging in het kader van het huidige toezicht van ACM in de zorg. Neemt ACM wel voldoende de inkoopmacht van zorgverzekeraars in ogenschouw? Bekijk blog >

Let op: per 1 juli boetes voor kartels verhoogd

Per 1 juli 2016 zijn de boetemaxima van de Autoriteit Consument & Markt fors verhoogd. Met name de maximum boete voor overtreding van het kartelverbod is gestegen, zowel voor de betrokken ondernemingen als personen. Bekijk blog >

De Maverick vliegenmepper in reactie ACM campagne tegen kartels

Maverick Advocaten introduceert de Maverick vliegenmepper in reactie op de campagne ‘Kartels gaan nooit opgemerkt’ van de Autoriteit Consument & Markt. Bekijk blog >

Franchise en het kartelverbod

Franchising neemt binnen het mededingingsrecht een bijzondere plaats in. In deze blog worden de belangrijkste mededingingsrechtelijke aandachtspunten van franchisecontracten besproken. Bekijk blog >

Bredere toepassing maar scherpere toetsing kartelverbod

ACM zal hogere boetes kunnen opleggen en de reikwijdte van het kartelverbod breidt verder uit. Rechters zullen besluiten steeds kritischer toetsen Bekijk blog >
< 1 2 3 4 5 6 7 8 >