Inval ACM

Blogs compliance

Franchise en het kartelverbod

Franchising neemt binnen het mededingingsrecht een bijzondere plaats in. In deze blog worden de belangrijkste mededingingsrechtelijke aandachtspunten van franchisecontracten besproken. Bekijk blog >

Bredere toepassing maar scherpere toetsing kartelverbod

ACM zal hogere boetes kunnen opleggen en de reikwijdte van het kartelverbod breidt verder uit. Rechters zullen besluiten steeds kritischer toetsen Bekijk blog >

Clementieverklaringen voortaan vogelvrij?

De spanning tussen geheimhouding van clementieverklaringen enerzijds en het recht op informatie anderzijds leidt tot de nodige juridische geschillen. Dit heeft onder andere geleid tot een opmerkelijke beschikking van het CBb op grond waarvan de absolute geheimhouding van clementieverklaringen niet meer kan worden gewaarborgd. Dit lijkt in strijd met de geest van de Richtlijn private handhaving mededingingsrecht die deze mogelijkheid juist expliciet uitsluit. Bekijk blog >

Mededingingsrecht en M&A: over de huid van de beer en gunjumping

Een veelvoorkomende vraag bij M&A-transacties is welke rechten de koper mag uitoefenen in de fase tussen ondertekening (signing) van de koopovereenkomst (vaak de Share Purchase Agreement, “SPA”) en de closing van de transactie. In dit blog zal hier nader op in worden gegaan. Bekijk blog >

Pas op met uitwisseling van informatie: laatste ontwikkelingen & tips

De Europese Commissie en ACM hebben steeds meer belangstelling voor de uitwisseling van informatie tussen bedrijven. Dit kan namelijk in strijd met het kartelverbod zijn en daarom tot hoge (persoonlijke) boetes leiden. In dit blog worden de laatste ontwikkelingen en belangrijkste tips besproken. Bekijk blog >

Ontwikkelingen mededingingsrecht: zomertrends 2015

De dagen worden  korter en de files langer: langzaamaan loopt de zomer ten einde. Een goed moment om met het oog op komend (na)jaar terug te kijken op een aantal belangrijke mededingingsrechtelijke ontwikkelingen van deze zomer. Bekijk blog >

Rechtbank verwerpt passing-on verweer en stelt zelf kartelschade vast

In een belangwekkende uitspraak heeft de rechtbank Gelderland Alstom op 10 juni 2015 veroordeeld tot het vergoeden van EUR 14,1 miljoen schade aan TenneT vanwege haar rol in het gasgeïsoleerd schakelmateriaal-kartel. Interessant aan de uitspraak is de verwerping van het passing-on verweer, maar ook de wijze waarop de schade wordt vastgesteld door de civiele rechter. Bekijk blog >
< 1 2 3 4 5 >