Inval ACM

Blogs compliance

Kartelschadeclaims: Nederland aantrekkelijk voor follow-on zaken

Al enige tijd is Nederland binnen Europa één van de meest populaire jurisdicties voor het aanhangig maken van (follow-on) kartelschadeclaims. Bekijk blog >

Concurrentie en consumentenbescherming in de reisbranche

De reisbranche staat volop in de schijnwerpers van Nederlandse en buitenlandse toezichthouders. De toezichthouders zijn er op uit bestaande beperkingen in de prijsconcurrentie tussen reisaanbieders op te heffen. Dit moet de concurrentie tussen reisaanbieders verder vergroten. Bekijk blog >

Toezichthouders richten zich op publieke uitlatingen door bedrijven

De Europese Commissie is een onderzoek gestart naar schending van de mededingingsregels door containerlijnvaartrederijen. Het vermoeden bestaat dat de rederijen hun tarieven afstemmen door geplande prijsverhogingen publiekelijk bekend te maken. Het onderzoek past in de groeiende belangstelling van mededingingsautoriteiten naar verboden uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie. Bekijk blog >

De 10 trends voor 2014

Dit jaar zal een aantal belangrijke ontwikkelingen plaatsvinden op het gebied van het mededingingsrecht, economische regulering en het consumentenrecht. Maverick Advocaten zet voor u de tien belangrijkste trends voor 2014 op een rij. Bekijk blog >

Prijsbinding bij distributie op radar mededingingsautoriteiten

Recente activiteiten van de toezichthouders in de Europese Unie maken duidelijk dat steeds vaker tegen verticale prijsbinding (RPM) wordt opgetreden. Producenten en groothandelaren - zeker als zij in meerdere lidstaten actief zijn - dienen (nog) waakzamer te worden en te voorkomen dat zij met hun distributeurs en retailers afspraken maken over prijsbinding. Bekijk blog >

Gezamenlijke inkoop volgens de ACM: concurrentie is een keuze

De Autoriteit Consument & Markt (‘ACM’) heeft onlangs bevestigd dat inkoopcombinaties zelden een probleem vormen. Dat er voldoende (rest)concurrentie overblijft, is iets waarvoor een inkoopcombinatie zelf verantwoordelijk is. Bekijk blog >

Concurrentie op het spoor: ACM onderschat eigen bevoegdheden

Op 11 november jl. publiceerde de Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) haar quickscan personenvervoer per spoor. De publicatie van deze quickscan valt samen met de publicatie van een nationale impact assessment van het externe onderzoeksbureau Rebel in verband met het vierde EU-spoorpakket. Bekijk blog >
< 1 2 3 4 5 6 7 8 >