Inval ACM

Blogs compliance

Nieuwe regels voor ACM per 1 augustus 2014

Op 1 augustus 2014 is de Stroomlijningswet in werking getreden. Deze wet harmoniseert de bevoegdheden waarover ACM - als opvolger van NMa, OPTA en Consumentenautorieit - beschikte op grond van verschillende wetten. De Stroomlijningswet bevat daarnaast een aantal andere wijzingen, zoals de omzetdrempels voor concentratiecontrole. Bekijk blog >

Gaat ACM misbruik van machtspositie eindelijk aanpakken?

Boetes wegens misbruik van machtspositie zijn relatief uitzonderlijk. Als mededingingsautoriteiten al misbruik van machtspositie-zaken oppakken, dan monden die steeds vaker uit in toezeggingsbesluiten. Dat zijn besluiten waarin de mededingingsautoriteit een toezegging van de onderneming wiens gedrag wordt onderzocht formeel vastlegt in een besluit maar geen boete oplegt.   Bekijk blog >

Kartelschadeclaims: Nederland aantrekkelijk voor follow-on zaken

Al enige tijd is Nederland binnen Europa één van de meest populaire jurisdicties voor het aanhangig maken van (follow-on) kartelschadeclaims. Bekijk blog >

Concurrentie en consumentenbescherming in de reisbranche

De reisbranche staat volop in de schijnwerpers van Nederlandse en buitenlandse toezichthouders. De toezichthouders zijn er op uit bestaande beperkingen in de prijsconcurrentie tussen reisaanbieders op te heffen. Dit moet de concurrentie tussen reisaanbieders verder vergroten. Bekijk blog >

Toezichthouders richten zich op publieke uitlatingen door bedrijven

De Europese Commissie is een onderzoek gestart naar schending van de mededingingsregels door containerlijnvaartrederijen. Het vermoeden bestaat dat de rederijen hun tarieven afstemmen door geplande prijsverhogingen publiekelijk bekend te maken. Het onderzoek past in de groeiende belangstelling van mededingingsautoriteiten naar verboden uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie. Bekijk blog >

De 10 trends voor 2014

Dit jaar zal een aantal belangrijke ontwikkelingen plaatsvinden op het gebied van het mededingingsrecht, economische regulering en het consumentenrecht. Maverick Advocaten zet voor u de tien belangrijkste trends voor 2014 op een rij. Bekijk blog >

Prijsbinding bij distributie op radar mededingingsautoriteiten

Recente activiteiten van de toezichthouders in de Europese Unie maken duidelijk dat steeds vaker tegen verticale prijsbinding (RPM) wordt opgetreden. Producenten en groothandelaren - zeker als zij in meerdere lidstaten actief zijn - dienen (nog) waakzamer te worden en te voorkomen dat zij met hun distributeurs en retailers afspraken maken over prijsbinding. Bekijk blog >
< 1 2 3 4 5 6 7 8 >